Boekenmarkt

De 25e Dordtse Boekenmarkt, 2e versie?

Het in nog steeds onduidelijk of en onder welke voorwaarden de 25e Dordtse Boekenmarkt kan worden gehouden.

Omdat er achter de oorspronkelijke datum van 4 juli steeds meer vraagtekens moeten worden geplaatst, beraden wij ons over een uitwijk.

Ook worden er grote vraagtekens gezet bij de haalbaarheid in deze corona-tijden van het oorspronkelijke parcours in de binnenstad vanwege de samenloop, letterlijk, met het winkelend publiek. Vandaar dat wij hebben gezocht naar een alternatief. Wij denken dat te hebben gevonden in het historische Havengebied.

Maar bij alles: gezondheid gaat voor alles.

Wij zijn als organisator niet alleen verantwoordelijk voor een mooie boekenmarkt maar zeker ook voor de gezondheid van de deelnemers, de handelaren dus, de musici en literatoren en alle hulptroepen, maar vooral ook voor die vele bezoekers. Daar mag je als organisator geen risico mee nemen.

We houden 4 juli nog open maar hebben bij de Gemeente 15 augustus als tweede optie voorgelegd. Begin mei hopen we op een bericht.

Hopelijk tot later dit jaar en natuurlijk een goede gezondheid toegewenst!

De Dordtse Boekenmarkt,

Evelien Holster

Luciana Luca

Bart van Aanholt

Herman Koekkoek

Casper Markesteijn

Facebookpagina Dordtse Boekenmarkt
kunstrondje dordt
gemeentedordrdrecht
voorstraat noord