Dordtse Boekenmarkt 2016 op 3 juli

Zondag 3 juli is het al weer de 21e Dordtse Boekenmarkt. Van tien uur ’s-morgens tot half zes in de namiddag is de historische binnenstad van Dordrecht het gastvrije decor voor naar verwachting weer z’n 75.000 bezoekers.

Een lint van 550 boekenkramen slingert zich door de stad, onderbroken door ontspanning brengende terrassen en een opgewekt muzikaal en literair programma.

In deze fase van voorbereiding vindt u op de website alleen informatie voor de deelnemers. Informatie voor de bezoekers kunt u begin mei van ons verwachten.

Informatie voor handelaren

Op zondag 3 juli 2016 heten wij u weer graag welkom op de 21e Dordtse Boekenmarkt, midden in het historische centrum van Hollands oudste stad! Natuurlijk zullen wij er weer alles aan doen om na de prima edities van de laatste jaren ook nu weer een perfecte boekenmarkt te organiseren. 

Voor de 75.000 enthousiaste bezoekers is er naast de keus uit alle boeken uiteraard ook weer een muzikaal en literair programma en een lint van gastvrije terrassen, waardoor de Dordtse Boekenmarkt ook voor hen opnieuw de marktplaats bij uitstek is!

Parcours 

Het parcours 2015 was ten gevolge van de invoering van een algemene koopzondag ingrijpend gewijzigd. De uitvoering ervan heeft heel veel maatwerk opgeleverd en uiteindelijk zijn we er in goed overleg met de winkeliers en de deelnemers in geslaagd om (bijna) iedereen een nieuwe plaats naar voorkeur te geven. Een deel van het bestaande parcours bleek, achteraf beschouwd, toch minder geslaagd. Het gaat dan om het stuk Voorstraat West vanaf de Visbrug, Stadhuisplein en terug via de Groenmarkt tot de Visbrug. De loop was er hier voor een belangrijk deel uit. Om die reden hebben we moeten besluiten dit deel uit het parcours te halen. Een klein aantal deelnemers kunnen we herplaatsen elders op de Groenmarkt. De eerste reservelokatie zal zijn het Bagijnhof/Johan de Wittstraat vanaf de Vest. De betreffende deelnemers aan de editie 2015 kunnen, mits tijdig ingeschreven,  hun voorkeur uitpreken voor een andere locatie. Wij zullen proberen om in overleg met u tot een goede oplossing te komen.

Aanmelden en betalen

Natuurlijk rekenen wij weer op uw komst. U ontvangt daarom bijgaand het aanmeldingsformulier, dat wij graag volledig ingevuld vóór 6 maart 2016 van u retour ontvangen. Vergeet niet een recente (max. 2 jaar oude) inschrijving bij de Kamer van Koophandel mee te sturen. Ook een kopie van de factuur 2014 of 2015 van de KvK voldoet. 

Na inschrijving ontvangt u van ons een factuur. Wij vragen u het verschuldigde bedrag direct na ontvangst van de factuur aan ons over te maken op bankrekening NL44 INGB 0007 8312 02 t.n.v. DVKA/Dordtse Boekenmarkt. Graag onder vermelding van uw naam en bedrijfsnaam. 

Het maximaal aantal kramen dat u kunt reserveren is opnieuw vier kramen per handelaar. We houden bij de indeling van de markt zoveel mogelijk rekening met uw wensen, maar het kan zijn dat wij bepaalde verzoeken niet kunnen honoreren. Mochten we bij de indeling tegen problemen oplopen dan nemen wij uiteraard contact met u op. 

Indien uw aanmelding, inschrijving KvK èn betaling niet vóór 31 maart 2016 bij ons binnen zijn, kunnen wij geen standplaats garanderen. 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u rond 17 juni de bevestiging van uw inschrijving, inclusief uw kraamnummer(s), en aanvullende informatie. 

Gidsje Dordtse Boekenmarkt

1) Specialisatie

Vergeet niet op het aanmeldingsformulier uw specialisatie(s) door middel van de bijbehorende nummers op te geven. Vriendelijk verzoek om alleen deze nummers te gebruiken! Hierdoor kunnen geïnteresseerden snel uw naam en locatie op de Dordtse Boekenmarkt achterhalen. 

In het boekenmarktgidsje, dat wij opnieuw gratis onder de bezoekers verspreiden, staan de deelnemers overzichtelijk gerangschikt op naam én specialisatie. Omdat veel boekliefhebbers het gidsje ook later in het jaar als naslagwerk gebruiken, heeft de juiste vermelding van uw specialisatie extra promotionele waarde.

U kunt het gidsje tegen betaling van de portokosten ad € 10,- per 25 gidsjes vooraf bestellen om aan uw klanten uit te delen (zie inschrijfformulier). Het gidsje is een gratis uitgave van de Dordtse Boekenmarkt en mag dan ook niet worden verkocht tijdens de markt!

2) Mailadres en website

Als service aan u en aan de bezoekers willen we ook dit jaar in het gidsje naast uw adresgegevens, ook uw (zakelijk) telefoonnummer, mailadres en website vermelden. Geef nadrukkelijk aan wanneer wij uw telefoonnummer, mailadres of website niet mogen vermelden!

3) Inschrijving kamer van Koophandel

Let op dat u bij de KvK staat ingeschreven onder een aan “boekhandel” gerelateerde rubriek. Wij zullen daar ook dit jaar weer op letten!

4) Adverteren

Natuurlijk bestaat er ook de mogelijkheid om te adverteren in ons boekenmarktgidsje. Een aanmeldingsformulier hiervoor vindt u bijgevoegd. De oplage van 10.000 gratis exemplaren spreekt voor zich als het gaat om het voordeel van adverteren te benadrukken. Bovendien zorgt uw bijdrage ervoor dat wij het gidsje gratis kunnen blijven verstrekken: adverteren is dus dubbel in uw eigen belang!

 

Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op, bij voorkeur per mail via info@dordtseboekenmarkt.nl 

 

Graag tot ziens op zondag 3 juli op de 21e Dordtse Boekenmarkt!

 

Documenten voor handelaren

Nieuwsitem over de Dordtse Boekenmarkt 2014

kunstrondje dordt
gemeentedordrdrecht
voorstraat noord